PRELIMINÄR AVKASTNING 15 APRIL

ALCUR Mtd: +1,0% Helår 2021: +1,6% ALCUR Grow A Mtd: +5,3% Helår 2021: +18,8% ALCUR Select Mtd: +3,4% Helår 2021: +7,0%

MÅNADSRAPPORT MARS

Marknad MSCI World globala aktieindex steg 4,3% i mars och nordiska aktieindex var upp ytterligare lite mer än så. Temat från årets början med bättre utveckling för de större bolagen än för de mindre bolagen fortsatte även i mars. Det dominerande temat har fortsatt...

ALCUR GROW MÅNADSBREV

ALCUR Grow var ”cornerstone” i två investeringar i mars. I mars, fondens tredje månad, var utvecklingen positiv med en uppgång på 8,64% för andelsklassen A och 8,58% för andelsklassen B. Många av er känner vår investerings strategi väl, men vi vill kort upprepa hur vi...

PRELIMINÄR AVKASTNING MARS

ALCUR Mtd: +0,54% Helår 2021: +0,50% ALCUR Grow A Mtd: +8,64% Helår 2021: +12,88% ALCUR Select Mtd: +4,46% Helår 2021: +3,43%

PETTER MATTSSON BLIR COO

ALCUR FONDER rekryterar Petter Mattsson som bolagets COO. Petter är utbildad jurist från Uppsala universitet och har dessförinnan arbetat som ytstridsofficer och navigationsofficer inom Försvarsmakten. Petter har arbetat hos Swedbank Robur och kommer senast från...