Bäste andelsägare,

Alcur Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna för ALCUR, ALCUR Select, ALCUR Grow

Alcur Fonder, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna för specialfonden Alcur Select. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 september 2021.
De nya fondbestämmelserna innebär och görs i syfte att;

  • Möjliggöra handel med OTC-derivat.
  • Harmonisera fondbestämmelserna, ifråga om vad som anges beträffande särskild placeringsinriktning, med de övriga av Bolaget förvaltade fonders fondbestämmelser.

Bolaget bedömer att ändringarna inte får några betydande konsekvenser för andelsägare.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Alcur Fonder AB. Bolagets kontaktperson är Niclas Röken, 070-8539030, niclas.roken@alcur.se. Ansvarig förvaltare för Alcur Select är Wilhelm Gruvberg, wilhelm.gruvberg@alcur.se. Ansvarig förvaltare för ALCUR är Erik Eikeland erik.eikelandalcur.se . Du är mycket välkommen att ringa eller skriva till oss om du har frågor eller vill träffa oss.

Med vänlig hälsning

Niclas Röken

Verkställande direktör
Alcur Fonder AB