Bäste andelsägare,
ALCUR FONDER AB (Förvaltaren) vill härmed informera om att specialfonden ALCUR Select (Fonden) stänger för teckning av nya fondandelar. Sista möjligheten att köpa fonden är satt till 31 december 2020.

För att optimera Fondens förvaltningsvolym, har Förvaltaren enligt 9 § fondbestämmelserna rätt att besluta om stängning av Fonden. Det innebär att teckning av nya andelar inte kan ske. Beslut om stängning förutsätter att Fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av Förvaltaren fastställda kapitalgränsen, för att kunna uppnå en optimal förvaltning. Aktuell kapitalgräns är 2 miljarder SEK. Då kapitalgränsen nu har uppnåtts har Bolagets verkställande direktör i enlighet med styrelsens instruktion beslutat att stänga Fonden för nyteckning från och med årsskiftet.

Den som vill teckna andelar i Fonden innan den stängs för nyteckning kan göra det per den sista oktober, sista november eller sista december. Köpanmälan och betalning måste vara Bolaget tillhanda på sådant sätt som vid var tid anges på bolagets hemsida. Observera att om likviden inte erläggs i rätt tid kommer teckning av andelar inte att kunna beviljas.

Fonden kan komma att öppnas för nyteckning igen för det fall en optimal förvaltning av Fondens kapital, i andelsägarnas intresse, är möjlig oaktat att ytterligare kapital tillförs Fonden. Beslut om öppning av Fonden kommuniceras i anslutning till beslutet, dock senast 30 dagar före den dag som teckning av nya andelar kan ske igen. Har du frågor eller vill träffas är du varmt välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktperson är Niclas Röken.

Vänlig hälsning
Niclas Röken
0708539030, niclas.roken@alcur.se