ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet december/januari, öppna ALCUR Select (ISIN SE0011167121) för teckning. Totalt kommer fonden ta in maximalt 100 miljoner kronor vid detta teckningstillfälle.

Du kan köpa andelar i fonden från och med måndagen den 19 december hos Bolaget via teckningsanmälan eller genom distributör/bank. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 den 30 december 2022 för att behandlas. Observera att teckningsanmälan som inkommer före eller efter teckningsperioden inte kommer att behandlas.

Tilldelning av andelar sker i enlighet med de överteckningsprinciper som Bolaget offentliggjort på sin webbplats. Befintliga andelsägare ges företräde i den kronologiska ordning teckningsanmälan inkommer till Bolaget.

Har du frågor är du välkommen att kontakta bolagets COO Petter Mattsson eller Vd Niclas Röken