I enlighet med tidigare kommunicerat beslut om begränsad teckning har ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) idag beslutat att, vid månadsskiftet november/december, utfärda nya fondandelar i ALCUR Select (ISIN SE0011167121) till ett maximalt belopp om 200 miljoner kronor. Andelar kan tecknas från och med måndagen den 7 november direkt hos Bolaget via teckningsanmälan eller genom distributör. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 sista bankdagen i månaden för att behandlas. Tilldelning sker i enlighet med de överteckningsprinciper (LÄNK TILL PRINCIPER) som Bolaget offentliggjort på sin webbplats, enligt vilka befintliga andelsägare ges företräde i den kronologiska ordning teckningsanmälan inkommer till Bolaget (”först till kvarn”). Att teckningsanmälan och likvid är Bolaget tillhanda klockan 12.30 sista bankdagen i månaden innebär därmed inte nödvändigtvis tilldelning av fondandelar. Om tilldelning uteblir kommer inbetald likvid att återbetalas av Bolaget cirka fem bankdagar efter månadsskiftet.