Ny fond – ALCUR SELECT

ALCUR SELECT beräknas starta i början av april. SELECT är en ny specialfond som fokuserar på små- och medelstora bolag i Norden. Fonden kan blanka, men kommer investera långsiktigt i våra bästa aktieidéer i Norden. Risknivån förväntas ligga under OMXSPI, men röra sig kring 10% standardavvikelse. Ansvarig förvaltare blir Wilhelm Gruvberg som sedan sommaren 2017 arbetat i teamet på ALCUR. Du är mycket välkommen att kontakta bolaget för en presentation av fonden och beställa informationsbroschyr och faktablad.

Finansinspektionen har den 28 februari godkänt fondbestämmelserna för ALCUR SELECT.