ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet juni/juli, öppna ALCUR (ISIN SE0001904798) (”Fonden”) för teckning av andelar upp till ett totalt belopp om 200 miljoner kronor vid detta teckningstillfälle.

Du kan köpa andelar hos Bolaget via teckningsanmälan eller genom distributör/bank. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 den 30 juni 2023 för att behandlas. Observera att teckningsanmälan som inkommer före eller efter teckningsperioden inte kommer att behandlas.

Tilldelning av andelar sker i enlighet med de överteckningsprinciper som Bolaget offentliggjort på sin webbplats. Befintliga andelsägare ges företräde i den kronologiska ordning teckningsanmälan inkommer till Bolaget.

Har du frågor är du välkommen att kontakta bolagets COO Petter Mattsson eller CEO Niclas Röken