ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet april/maj, öppna ALCUR (ISIN SE0001904798) och ALCUR Select (ISIN SE0011167121) (”Fonderna” eller var och en för sig ”Fonden”) för teckning.
ALCUR kommer att öppna för teckning på 100 miljoner kronor och ALCUR Select på 100 miljoner kronor, vid detta teckningstillfälle.

Du kan köpa andelar i Fonderna från och med måndagen den 17 april hos Bolaget via vanlig teckningsanmälan eller genom distributör/bank. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 den 28 april 2023 för att behandlas.

Tilldelning av andelar sker i enlighet med de överteckningsprinciper som Bolaget offentliggjort på sin webbplats. Befintliga andelsägare ges företräde i den kronologiska ordning teckningsanmälan inkommer till Bolaget. Har du frågor är du välkommen att kontakta bolagets COO Petter Mattsson eller Vd Niclas Röken

Observera att teckningsanmälan som inkommer före eller efter teckningsperioden inte kommer att behandlas.