ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet mars/april, öppna ALCUR (ISIN SE0001904798) och ALCUR Select (ISIN SE0011167121) (”Fonderna” eller var och en för sig ”Fonden”) för teckning.
ALCUR kommer att ta in 100 miljoner kronor och ALCUR Select 100 miljoner kronor vid detta teckningstillfälle.

Du kan köpa andelar i Fonderna från och med tisdagen den 14 mars hos Bolaget via teckningsanmälan eller genom distributör/bank. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 den 31 mars 2023 för att behandlas. Observera att teckningsanmälan som inkommer före eller efter teckningsperioden inte kommer att behandlas.

Tilldelning av andelar sker i enlighet med de överteckningsprinciper som Bolaget offentliggjort på sin webbplats. Befintliga andelsägare ges företräde i den kronologiska ordning teckningsanmälan inkommer till Bolaget. Har du frågor är du välkommen att kontakta bolagets COO Petter Mattsson eller Vd Niclas Röken