ALCUR Grow – Investerar i Nordens blivande storbolag
ALCUR FONDER kommer efter årsskiftet att lansera fonden ALCUR Grow (svensk AIF). Fonden ska äga 25-30 små- och medelstora nordiska bolag, men kommer inte blanka. ALCUR Grow kan hålla 30% kassa eller ha 30% belåning men är normalt fullinvesterad. Investeringshorisonten är lång, helst över 36 månader. Eftersom vi med fundamental analys vill hitta de blivande nordiska storbolagen kommer vi lägga mycket tid på analysarbetet, vi vill sen äga bolagen länge och följa deras utveckling och tillväxt. Fonden kommer troligen samvariera mer med marknaden än våra andra fonder, eftersom den inte har några blankningar, men samtidigt är riskerna i fonden starkt förknippade med de enskilda bolagens utveckling. Vi kommer tillämpa samma – ALCUR MANUAL – investeringsprocess som i ALCUR och ALCUR Select. Vi avser även att tydligt kommunicera till våra investerare hur vi ser på riskerna och potentialen i de enskilda positionerna i fonden. Investerare i fonden måste tåla volatilitet i avkastningen. ALCUR Grow kan köpas månadsvis och säljas kvartalsvis och kommer finnas på bl.a. SEB, Avanza och Nordnet. Investeringsteamet på ALCUR FONDER kommer jobba tillsammans i fonden – ansvarig förvaltare är Mikael Holm.

⚠ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.