ALCUR Grow – Investerar i Nordens blivande storbolag
ALCUR FONDER kommer efter årsskiftet att lansera fonden ALCUR Grow (svensk AIF). Fonden kommer inte blanka aktier utan ska äga 25-30 små- och medelstora nordiska bolag. Fonden kan hålla 30% kassa eller ha 30% belåning. Investeringshorisonten är lång, helst över 36 månader. Eftersom vi med fundamental analys vill hitta de blivande nordiska storbolagen kommer vi lägga mycket tid på analysarbetet – vi vill sen äga bolagen länge och följa deras utveckling och tillväxt. Fonden kommer troligen samvariera mer med marknaden än våra andra fonder, men samtidigt är riskerna i fonden starkt förknippade med de enskilda bolagens utveckling. Vi kommer tillämpa samma ALCUR MANUAL – investeringsprocess som i ALCUR och ALCUR Select. Vi avser även att tydligt kommunicera till våra investerare hur vi ser på riskerna och potentialen i de enskilda positionerna i fonden. Investerare i fonden måste tåla volatilitet i avkastningen. ALCUR Grow kan köpas månadsvis och säljas kvartalsvis. Investeringsteamet på ALCUR FONDER kommer jobba tillsammans i fonden – ansvarig förvaltare är Mikael Holm.

⚠ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.