ALCUR Grow steg 2,4% respektive 2,4% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Bewi, Idun och Paxman. Ambea, Catena Media och Modulight tyngde avkastningen mest.

Paxman – ett stort steg framåt

Paxman har en produkt för att minska håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar. Bolaget har historiskt haft en stark försäljningstillväxt och under de senaste fem åren har bolaget vuxit drygt 30% om året. Det inräknat 2020 som var relativt påverkat av coronapandemin. Under november kom ett av de viktigare beskeden i bolagets historia då patienter kommer tilldelas kostnadsersättning under Medicare programmet i USA. 62 miljoner amerikaner är idag beroende av Medicare för deras sjukvårdsförsäkring.

Skalpkylning är idag vanligt i tex Storbritannien och VD Richard Paxman bedömer att tiotusentals människor utnyttjar detta varje år i landet. Givet att USA är en marknad som i befolkning är nästan 5x större är potentialen betydande, givet att bara 2 000 till 3 000 tar behandlingen i USA årligen, enligt våra bedömningar.

Paxman har i USA en affärsmodell baserat på betalning per användare, vilket ger dem kraftig operationell hävstång mot stigande volymer. Enligt VD Richard Paxman är kostnaden den största begränsningen för nyttjande av produkten i USA och därför tror vi att kostnadsersättningen kommer att vara mycket viktig för ökad penetration de kommande åren.

Att bolaget vuxit kraftigt i USA de senaste 4 åren med enbart betalning ur kundernas egen plånbok ser vi som en bekräftelse på att det finns en underliggande stark efterfrågan på bolagets produkter.

Bolaget rapporterade också sin Q3-rapport under november och försäljningen steg med 32%. Det trots en tydlig valutamotvind. Detta bekräftar att bolaget nu är tillbaka på tillväxtrenden igen, vilket också påvisats de sista två kvartalen.

Bewi – goda utsikter för fortsatt vinsttillväxt

Bewi som jobbar med förpackningslösningar och isolering rapporterade sitt tredje kvartal i november. Rapporten var mycket starkt med 123% EBITA tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år och 94% tillväxt de nio första månaderna jämfört med samma period föregående år.

Nu väntar vi på att bolagets förvärv av Jackon ska godkännas av konkurrensmyndigheterna. Efter ytterligare analys av bolaget är vår bedömning att Jackon äger ett antal fastigheter som skulle kunna avyttras för att accelerera den förvärvsresa bolaget gör.

Baserat på FactSet konsensus värderas Bewi till ca 21x P/E 2023E, vilket framstår som en rimlig värdering. Vi noterar dock att bolaget kommunicerat proforma EBITDA plus deras ambition kring synergier skulle EBITDA vara EUR 153m rullande 12 månader. I dagsläget är ”Raw” delen av Bewi mer lönsamt än vi bedömer är uthålligt. Samtidigt är bolagets verksamheter för isolering och förpackningar negativt påverkade av de höga råvarupriserna. Konsensus för 2023E är EUR 95m, vilket i vår mening, är väldigt försiktigt.

Bewi har också annonserat ytterligare förvärv i Belgien med drygt 6m EBITDA rullande 12m samt tidigare ett förvärv av Polska Izoblok. Izoblok har för tillfället har väldigt lågt EBITDA bidrag pga svag bilproduktion. Så även om det i samband med förvärvet av Jackon kommer emitteras ett antal nya aktier ser vi marknadens vinstprognoser som försiktiga.

Ambea – svag kursutveckling trots god Q3-rapport

Ambea hade en svag kursutveckling under månaden, potentiellt drivet av en upplevd vänstersväng i socialdemokratins retorik. Historiskt sett har den privata andelen vård ökat oavsett vilket politiskt styre Sverige har. Den stora utmaning över tid är att andelen som arbetar och betalar skatt gradvis blir en mindre andel jämfört med äldre och barn, som tar del av välfärden. Över tid kommer det krävas produktivitetsvinster i sektorn för bibehållen kvalité. Vår övertygelse är att de privata aktörerna är en avgörande del av lösningen och därför har bolagen goda tillväxtförutsättningar över tid. Vi ser att sektorn vuxit oavsett politiskt styra under de senaste 15 åren.

Vår bedömning är att aktien i nuläget är attraktivt värderad på nuvarande vinstnivåer och att bolaget under de kommande åren bör visa på stark vinsttillväxt. Bolaget rapporterade Q3 under månaden och slog konsensus med drygt 12% på EBITA. Det är tydligt att bolagets verksamhet inom äldreomsorg nu gynnas av att samhället öppnar upp och bolaget bör också under nästa år dra nytta av en bättre kostnadsstruktur i sin norska verksamhet.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 92% av portföljen i de två första kategorierna och 8% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

Vill ni träffa oss eller ha ett digitalt möte?
Varmt välkommen att ringa eller mejla till Niclas Röken, +46 708 539 030, niclas.roken@alcur.se

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 5 december 2021.