I juni var utvecklingen i Alcur Grow svagt positiv med en uppgång på 0,1% för Andelsklass A och 0,1% för Andelsklass B.

Idun, Exsitec och ISS var de starkaste bidragsgivarna. Ambea, Kindred och Thunderful var de aktier som hade största negativ påverkan på avkastningen.

Seafire – en liten serieförvärvare

Vi investerade under månaden i en riktad emissision i Seafire. Seafire är ett bolag som leds av VD och grundare Johan Bennersten. Han har tidigare arbetet inom private equity. Han ville göra mindre förvärv och samtidigt ha en evig ägarhorisont och startade då Seafire. Som investeringsidé är detta en roll-up för oss, där Seafire genom att köpa stabila bolag kan återinvestera dessa kassaflöden i ytterligare förvärv. Seafire har flera likheter med Idun, där vi sedan tidigare är investerade.

Seafire handlas med en rabatt mot bolag med liknande strategi, baserat på rullande vinster. Vi ser detta som rimligt givet att bolaget hittills är beroende av ett fåtal innehav och ännu inte nått den stabilitet som en större storlek ger. Vår tes är att om ledningen kan hitta ytterligare förvärv till rimliga värderingar kommer bolaget relativt snart visa på betydligt högre vinster. Vi tror också att bolaget då kommer att belönas med högre vinstmultiplar. I takt med att Seafire växer och blir mer stabilt bör bolaget också gynnas av att finansieringskostnaderna sjunker.

Riskerna är främst att bolaget är relativt litet och därmed personberoende. Temporära problem i de bolag som man äger kan få en relativt stor påverkan på resultatet kortsiktigt.

Mercell – vill bli marknadsledande i Europa

Mercell levererar en plattform för offentliga upphandlingar. Detta är en plattform som vi tror kan bli en ”winner-takes-it-all” produkt. Detta eftersom upphandlare vill säkerställa att alla potentiella leverantörer har kunskap om processen och att alla leverantörer vill få tillgång till alla upphandlingar.

Når man denna position är vinstpotentialen betydande, vilket man också kan se i de marknader där positionen är som starkast. Förvärv av bolag med ledande positioner har haft EBITDA marginaler på uppemot 50%, vilket Mercell också säger sig ha i det mest framgångsrika marknaderna i Norden.

Offentliga inköp är en mångmiljardindustri i Europa. Att upphandlingarna sker på rätt sätt är avgörande för att följa lagen och bevara allmänhetens förtroende för det offentliga utgifterna. Reglering driver på digitalisering, vilket ökar kraven på genomlysning och spårbarhet. Enligt en EU-undersökning som bolaget lyft fram görs de mest effektiva inköpen i de marknader där Mercell har en stark position.

Källa: Mercell investor presentation

Vår osäkerhet kring investeringen gäller bolagets höga investeringsnivå. Ledningen säger att detta främst är relaterat till en harmonisering av de plattformar som bolaget fått via de förvärv som genomförts. Vi bedömer att detta är en rimlig förklaring och bevakar utvecklingen.

Vi lockas av att Mercell erbjuder en unik kombination av hög organisk och förvärvad tillväxt. Vi ser också att det finns möjlighet till marginalexpansion de kommande åren. Bolagets målsättning är att organiskt fördubbla omsättningen till 2025 och addera ca 200m NOK årligen från förvärv. EBITDA marginalen ska på sikt nå 40%.

Mercell klassificeras som en roll-up enligt vårat sätt att se på investeringarna i fonden, men i praktiken är det också ett bolag med organisk tillväxt och operationell hävstång.

Mercells EV är idag drygt 5bn NOK och når man i närheten av sina målsättningar bör aktien ha en mycket stor uppsida de kommande åren.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Ett exempel på det är Mercell som vi beskrivit i detta månadsbrev. Grovt räknat är i dagsläget 87% av portföljen i de två första kategorierna och 13% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som valt att investera i ALCUR Grow. Vill ni träffa oss eller ha ett digitalt möte? – varmt välkommen att ringa eller mejla.

Nedan finns en graf av de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 juli 2021.

Vill också passa på att önska er alla en trevlig sommar!