I juli var utvecklingen i Alcur Grow positiv med en uppgång på 4,4% för Andelsklass A och 4,3% för Andelsklass B. De starkaste bidragsgivarna var Volati, Surgical Science och Physitrack. Medan Kambi, Rugvista och Idun tyngde avkastningen mest.

Iconovo – unik kunskap i en stor nisch

Vi investerade under månaden i en riktad emission i Iconovo. Enligt vårt sätt att hitta investeringar är Iconovo ett typiskt exempel på ett bolag med organisk tillväxt med operationell hävstång, om vi har rätt i vårt scenario för de kommande åren. Iconovo utvecklar inhalationsprodukter främst inriktat på generikaläkemedel för Astma och KOL som är mångmiljardmarknader. Med Iconovos kunskap kan generikabolagen förkorta tiden till färdig produkt.

Bolaget grundades 2013 av Orest Lastow som idag är bolagets CTO, Chief Technology Officer. Med en examen i teknisk fysik från Lunds universitet, en doktorstitel i aerosolfysik (lära om partiklar i gas) från Brunel University London samt uppfunnit nio olika inhalatorer, har Orest Lastow en imponerande meritlista på området. Orest är bolagets tredje största ägare och styrelsens ordförande, Mats Johansson, är den största ägaren och tillsammans kontrollerar de ca 20% av bolaget.

Bolagets VD sedan 2020, Johan Wäborg, har också köpt aktier kontinuerligt. Wäborg har adderat ett starkt driv kring försäljning, marknad och affärsutveckling, enligt vår vy. Enligt Holdings har det gjorts 51 insideraffärer i bolaget de senaste tre åren, 47 av dessa har varit köp. Så klart är att vi sitter i samma båt som de som styr bolaget.

Affärsmodellen är i teorin extremt skalbar. Kunden licensierar en av bolagets inhalationsprodukter med en specifik formulering i ett bestämt geografiskt område. Bolaget kan därför ha flera avtal på samma produktplattform. Intäkterna baseras på en access-fee, milestones och royalties. Hittills har bolaget enbart erhållit access-fees och milestones. Kommande 5–10 åren är ambitionen att intäkterna till största del kommer bestå av royalties.

I maj kommunicerade Iconovo nya finansiella mål. Bolaget siktar på att omsätta 200 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 50% 2026. Detta är baserat på royalties från fem av de projekt man har i dagsläget samt en tredjedel som kommer från Iconovo Pharma. Till detta ser bolaget att det finns en uppsida i vad ledningen kallar innovativa inhalationsprodukter på 100m kr och generisk Symbicort i USA på ytterligare 70m kr. Då bolaget gjorde en nyemission i juni på 75m kr, som vi deltog i, såg man möjlighet att accelerera utvecklingen.

Bolaget har idag ett enterprise value på ca 700m kr och skulle bolaget nå 100m i EBIT 2026 finns troligen en betydande uppsida i aktien. Lyckas man med detta är det intressant att man bara får intäkter från ett par formuleringar i ett antal specifika regioner. Långsiktigt bör uppsidan vara betydligt större, om man hittar ytterligare kunder. Vi ser det därför som troligt att bolaget kommer värderas med en multipel som är kraftigt över marknaden ett par år framöver, om vårt scenario inträffar.

Den största risken är att generikaprodukterna inte når marknaden och det uppstår förseningar. Jämfört med traditionell läkemedelsutveckling är förstås risken i generika betydligt lägre och bolaget står på flera ben med olika produkter och plattformar mot sina kunder. Affärsmodellen med royaltyintäkter är ännu inte bevisad. Givet att bolaget redan fått betydande intäkter för att kunderna ska få tillgång till Iconovos kunskap, ser vi en stark signal för att kunderna ser betydande potential för deras produkter (som Iconovos royalty baseras på).

Efecte – fortsatt stabil tillväxt

Efecte är en av fondens största positioner och vi beskrev caset i Grows månadsbrev för januari. Bolaget rapporterade fortsatt stabil utveckling med stark tillväxt i bolagets SAAS intäkter och visade tecken på fortsatt fin skalbarhet i affärsmodellen och höjde sin prognos för helåret marginellt då man nu räknar med 21-24% SAAS tillväxt (mot tidigare 20-24%) och marginalen väntas vara 1-6% (mot tidigare 1-4%).

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 85% av portföljen i de två första kategorierna och 15% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som valt att investera i ALCUR Grow. Vill ni träffa oss eller ha ett digitalt möte? – varmt välkommen att ringa eller mejla.

Nedan finns en graf av de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 5 augusti 2021.

Hoppas ni alla har haft möjlighet att njuta av den fina sommaren!