ALCUR Grow steg 4,2% respektive 4,1% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Bewi, Ambea och Catella. Idun, Modulight och Thunderful tyngde avkastningen mest.

Vi är nöjda med avkastningen under fondens första år, men vi vet också att med en långsiktig investeringsstrategi och en koncentrerad portfölj kommer det komma tuffare perioder framöver. Det må vara en klyscha, men vi ser detta år som de första 100 meterna i ett maratonlopp. Trots den goda avkastningen under första året, har portföljens värdering (konsensus, de bolag vi äger) baserat på 12 månader framåtblickande P/E, varit relativt stabilt.

Nyemission ger möjlighet till fortsatt satsning i Paxman

Vi beskrev vår investering i Paxman i novembers månadsbrev där vi ser goda tillväxtutsikter i USA de kommande åren. Under december tog bolaget in 75m kr i en riktad nyemission för att säkerställa att bolaget når sin fulla potential givet de möjligheter som finns. Vi deltog i emissionen och ökade vårt ägande.

Ny obligationsfinansiering ger torrt krut för förvärv i Seafire

Seafire tog under månaden in ytterligare 100m i obligationsfinansiering. Ledningen har kommunicerat en fortsatt stark ”pipeline” med förvärvskandidater, vilket kapitalresningen troligen är en indikation på. Bolaget värderas ca 13x rullande pro forma EBITA. I takt med att vinsterna stiger, bolaget blir mer diversifierat och växer i storlek tror vi det finns möjlighet till multipelexpansion.  
Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 91% av portföljen i de två första kategorierna och 9% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 5 januari 2022.