I juli var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 1,58% för Andelsklass A och 1,52% för Andelsklass B. De starkaste bidragsgivarna var Idun, Bewi och Catella. Kambi, Catena Media och Surgical Science tyngde avkastningen mest.

I månadsbrevet för mars beskrev vi vår investering i Rugvista. Bolagets två första kvartalsrapporter efter börsnoteringen har stärkt vår tro på att Rugvista har en bra modell i en strukturellt växande bransch. Efter ett mycket starkt första kvartal med en organisk tillväxt på 92% så mötte bolaget tuffare jämförelsetal, men lyckades ändå växa 23% under andra kvartalet. Samtliga bolag i sektorn såg positiva effekter av nedstängningar i samhället på grund av Corona och nu är frågan om det strukturella skiftet online parallellförskjutits, eller om det blir en baksmälla för bolagen. Vi tror på en viss inbromsning, men att den långsiktiga trenden med ökad e-handel håller i sig.

Jämför man två år bakåt i tiden, för att jämna ut den speciella situationen under det senaste året, är Rugvista ett av de snabbast växande bolagen i sektorn.

2021 investerar bolaget i sin struktur. 2020 gjorde pandemin det svårt att rekrytera men nu har ett antal positioner tillsatts vilket naturligtvis medfört ökade kostnader. Rugvista sticker ut i sektorn med höga EBIT marginaler och givet höga marginaler efter marknadsföring, frakt- och produktkostnader, har bolaget en skalbar affärsmodell.

Vi beskrev i månadsbrevet för februari vår investering i Bewi som är en norsk serieförvärvare i en relativt stabil bransch. Bolaget har över tid levererat stark tillväxt och under 2021 har bolaget fortsatt rapportera en kraftig vinstutveckling, trots ett starkt 2020. Under första halvåret steg det justerade EBITA resultatet med 78% och utsikterna för resterande del av året är mycket positiva.

Aktien handlar till ett P/E tal för 2021E på runt 11x och vi delar inte marknadens oro för fallande vinster de kommande åren. Tvärtom tror vi att bolaget kommer fortsätta sin förvärvsresa, vilket bör driva vinsttillväxten.

Vi tror därför att Bewi kommer se den trevliga kombinationen av uppjusterade vinstprognoser och stigande multiplar. Det har också varit fallet sedan börsnoteringen, trots en kursuppgång på drygt 60%, har P/E talet, 12 månader framåtblickande, bara expanderat med 21%.

VD Christian Bekken verkar dela vår positiva syn på bolaget då han köpte aktier för 198m kr under månaden, vilket innebär att hans familj nu kontrollerar 61% av bolaget. Enligt Holdings är detta det största enskilda insiderköpet i något bolag i Norden under det senaste året, vilket vi såklart ser som mycket positivt.

Bolaget kommer i september ha sin första kapitalmarknadsdag och vi ser framemot att höra hur Bewi ska fortsätta sin starka tillväxt de kommande åren. Vi köpte ytterligare aktier under månaden och Bewi är nu fondens näst största position.

Bredband2 är ett bolag vi gradvis ökat vårt innehav i sedan vi startade fonden. Bolaget har en väldigt god historik med en omsättning som vuxit 16% och Ebit som ökat 22% årligen i 10 år fram till 2020. Affärsmodellen bygger på att kunderna betalar i förskott, vilket inneburit att kassaflödet vuxit i en ännu snabbare takt än vinsterna. Bolaget har visat att man kombinerar organisk tillväxt med förvärv, men vi klassificerar bolaget som ett organiskt tillväxtcase.

Under 2020 tog bolaget ett stort steg med förvärvet av konkurrenten A3. Förvärvet finansierades via kassa och lån, men givet hur stark balansräkningen var innan förvärvet och det goda kassaflödet kommer bolaget snart vara skuldfritt. Mot bakgrund av hur stabil verksamheten är med återkommande intäkter från månatliga abonnemang är bolagets finansiella situation stark. Förvärvet av A3 har visat sig framgångsrikt och vi hoppas bolaget fortsatt kan allokera kapital till värdeskapande förvärv.

Catella hade en fin utveckling under månaden drivet av en stark kvartalsrapport. Bolagets största värde, enligt vår vy, ligger i fastighetsfonderna som fortsatt hade en god utveckling under andra kvartalet. Det mindre affärsområdet Corporate Finance hade ett starkt kvartal drivet av hög aktivitet på fastighetsmarknaden. Catella skapade också ett nytt affärsområde kring sina egna investeringar som redovisades i rapporten för första gången. Detta ökar transparensen. Vi tror de egna investeringarna är tillgångar som aktiemarknaden sätter ett relativt lågt värde på i dagsläget. Därför är det positivt att synliggöra dessa. Bolaget närmar sig också punkten då den förlusttyngda banken är ett avslutat kapital. Det kommer också bidra till transparens och ökat fokus. Vi ser fortsatt stor uppsida i aktien.

Månadens svagaste utveckling var Kambi där vi gradvis var på väg bygga upp en position. Vi hade dock missbedömt kundernas vilja att äga teknologin ”in-house”. Penn National hade många bedömt skulle vara den viktigaste kunden för att dra nytta av en kraftigt växande amerikansk sportspelsmarknad. De valde under månaden att köpa ett bolag och utveckla tjänsten själva. Aktien gick ned kraftigt och vi valde att avyttra positionen då scenariot hade betydligt större risker än tidigare bedömning.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 91% av portföljen i de två första kategorierna och 9% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

Vill ni träffa oss eller ha ett digitalt möte? – varmt välkommen att ringa eller mejla till Niclas Röken.

Nedan finns en graf av de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 2 september 2021.