I augusti sjönk Grow A 5,2% och Grow B med 5,3%. Starkaste bidragsgivarna var BTS, Ambea och Bredband2. Thunderful, Addvise och Bewi tyngde avkastningen mest.

Augusti var en svag månad för småbolag i allmänhet med en nedgång på 4,4% i CSX (Carnegie småbolagsindex). Som tidigare under 2023 har de större bolagen inom CSX gått bättre än de mindre. På 10 år är skillnaden i avkastning mellan CSX och OMX30 101% och vi tror att den historiken där småbolag går bättre har goda skäl att upprepas på lång sikt. Högre vinsttillväxt från en mindre bas med möjlighet till attraktiva förvärv och organisk expansion är tydliga skillnader som talar för småbolagen. Att ledning och styrelse ofta är entreprenörsledd och betydande aktieägare, tror vi bidrar till rationella långsiktiga beslut kring kapitalallokering som ofta är avgörande för det långsiktiga värdeskapandet i ett bolag.

Värderingen av bolagen i fonden framstår i dagsläget som attraktiva. Över tid tror vi att detta är en bra indikator på potentiell framtida avkastning. På kortare sikt kommer marknadens generella riskvilja, flöden och vinsternas utfall jämfört med marknadens förväntningar vara viktigare. Självklart funderar vi också på hur aktiernas relativa utveckling ändrar avkastningspotentialen mellan aktierna i portföljen. Aktier som vi följt sedan tidigare men valt bort av värderingskäl kan vara aktuella nya kandidater. För 2024 väntas medianbolaget i Alcur Grow öka vinsten per aktie med över 20% och med ett utgångsläge med en historiskt låg värdering ser vi positivt på värdepotentialen i portföljen.

Vi har träffat ledningarna i ett antal bolag under månaden. En intressant fråga vi sett i många bolag är hur inflationen varit positiv för vinsterna. Bolagen har kompenserat med en stabil bruttomarginal som gett utväxling då omkostnaderna inte vuxit i samma takt. Givet att vissa insatsvaror nu faller i pris blir en intressant fråga om bolagen kommer att sikta på en stabil bruttomarginal eller stabil bruttovinst. Stabil bruttovinst innebär då en stigande bruttomarginal. Totalt sett tror vi bolag som tex Bufab, som i sitt erbjudande står för en mycket liten del av kundernas totala kostnad bör ha goda möjligheter att behålla sina bruttovinster. Men det är en risk som vi bevakar i de bolag vi äger och det är uppenbart att många bolag har gynnats utav inflationen.

Addvise VD sålde 18% av sitt aktieinnehav under månaden, vilket enligt ett pressmeddelande var relaterat till att finansiera kostnader i samband med en skilsmässa. Bolagets styrelseordförande samt den största ägaren i bolaget var med och köpte aktier. Aktien sjönk 24% under augusti, vilket vi ser lite som ett tecken på att marknaden i stort är nervös och reagerar starkt på nyheter. Självklart är det aldrig positivt när insiders säljer men vi förstår också att det kan uppstå lägen när det behövs av olika skäl.

Thunderful var en stor besvikelse i kvartalet. Bolaget verkar inom distribution och spelutveckling. Q2-rapporten var svag och fick aktien att tappa kraftigt. Att utveckla spel har varit svårare än väntat och hittills har de investeringar bolaget gjort haft en svagare utveckling än beräknat. Detta verkar i stort vara ett branschfenomen då mycket kapital allokerats till spelbranschen med fallande avkastning exemplifierat av svenska Embracer som tagit in tiotals miljarder. Aktien handlar till ett P/E-tal på 3-4x 2023/24.

Danska försäkringsbolaget ALM Brand har vi gradvis adderat i fonden under året. Bolaget har de senaste åren förvandlats från ett finansiellt konglomerat till ett fokuserat sakförsäkringsbolag. Nu är bolaget nummer två i den danska marknaden med ca 17% marknadsandel som historiskt präglats av rationell konkurrens. Kommande åren väntas vinsten drivas av synergier som identifierats i samband med förvärvet av danska Codan. Historiskt har kostnadssynergier i branschen varit betydande i samband med förvärv. Når bolaget sina mål för synergier 2025 handlas aktien till ca P/E 9x och fram tilldess väntas bolaget dela ut ca 13% i de kommande två utdelningarna. Lyckas man inte fullt ut framstår ändå värderingen som rimlig, enligt vår bedömning. Över tid är försäkringsbranschen kapitalsnål så majoriteten av vinsterna bör delas ut till aktieägarna via en kombination av återköp och utdelning.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 73% av portföljen i de två första kategorierna och 27% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 september 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.