”Vi delar inte ut priser till de som bara haft ett enskilt lyckosamt år. Några dagsländor vill vi inte veta av. I stället koncentrerar vi oss på att lyfta fram stabila fonder som visat avkastning under flertalet år.” Skriver Privata Affärers Per Hammarlund.
Motiveringen lyder:
”Lågriskfonden som gett positiv avkastning 80 procent av alla månader sedan start – ett svårslagbart resultat.”
”Alcur hade en avkastning på 19 procent 2020, trots att den är en lågriskfond. Fonden lyckades med konstycket att stiga när pandemin slog till i mars, medan nästan alla andra fonder backade.”

Vi är mycket glada och stolta över att Privata Affärer uppmärksammar arbetet med Sunt Risktagande för hög riskjusterad avkastning som vi bedrivit sedan 2007. Stort tack! /Teamet på ALCUR FONDER