Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Marknad
Under oktober återhämtade sig världens börser efter en svag inledning på hösten. Marknaden valde att handla på temat ”dåliga nyheter är bra nyheter” då försvagad ekonomisk statistik höjde förhoppningar om en svängning av FED. Både MSCI World och OMX Benchmark steg ca 7%. Bland sektorer var energi, verkstad och banker starkast medan råvaror och hälsovård gick svagare än index. En grupp av aktier som däremot utvecklades mycket svagt var US megacap techbolag som Meta, Google och Microsoft.

Likt inför Q2 rapporterna i juli så var positionering och sentiment i marknaden väldigt svag inför Q3 rapporterna. Inför rapporterna sänktes många bolagsestimat en aning och även om utfallen hittills varit blandade så har vi sett ytterligare små sänkningar av prognoserna. Noterbara starka rapporter kom från Sinch, Skanska, Assa Abloy, SHB, Addnode, Addvise, Beijer Ref och Itech medan svaga rapporter släpptes från Ericsson, Telia, Volvo, Viaplay, Cint, Mips och Stillfront.

I början av november höjde som väntat Fed styrräntan med ytterligare 75 baspunkter. Powells summering var rätt tydlig. ”Okay. So I would also say it’s premature to discuss pausing. It’s not something that we’re thinking about. We have a ways to go. The last thing I’ll say is that I would want people to understand our commitment to getting this done and to not making the mistake of not doing enough or the mistake of withdrawing our strong policy and doing that too soon.”

Bolag
Getinge var äntligen en positiv bidragsgivare till fonderna efter att ha gått starkt in i en rapport som många befarade skulle bli dålig. Rapporten var ungefär som väntat, men med brasklappen att slutet på året förväntas bli ganska svagt. Aktien har fortsatt upp efter en initial negativ reaktion. Vi äger Getinge eftersom den är historiskt lågt värderad trots att bolaget är konjunkturokänsligt och går in i en period med mindre råvarumotvindar och enklare jämförelsetal från covidhöjd försäljning. Dessutom finns ett par delar av bolaget som hade betingat en rejält mycket högre multipel på egen hand, exempelvis ECMO där Johnson & Johnson precis förvärvade en konkurrent på 50x EBIT.

Vi köpte aktier i Sinch under månaden efter att aktiens värderingsmultiplar kraftigt korrigerats och riskerna med en relativt svag balansräkning enligt vår mening reflekterats i värderingen. Bolaget annonserade sedan att det justerade EBITDA resultat under tredje kvartalet var klart över förväntningarna. Det var ett tydligt tecken att den operationella utvecklingen vänt till det positiva samtidigt som risken med balansräkningen minskade. När sedan den fullständiga rapporten kom visade den på goda kassaflöden, vilket varit ett av våra tidigare frågetecken och uppenbarligen också aktiemarknaden då aktien steg ytterligare.

Bonesupports rapport för tredje kvartalet visade på en stark utveckling, speciellt på den nordamerikanska marknaden där bolaget växte med 49% i kvartalet och 42% för de första nio månaderna, i lokal valuta. Detta är innan bolaget lanserat sin produkt med antibiotika, Cerament G som vi bedömer har möjlighet att driva fortsatt stark tillväxt under många år framöver.

ALCUR
Alcur steg 2,24% under oktober och är upp 7,5% sedan årets start. Genomsnittlig årsavkastning på 3 år är 11,5% och på 5 år 8,5%. Fondens risknivå har under 2022 legat i linje med sin historik, dvs en standardavvikelse runt 3 till 3,5%. Fondens nettoexponering var 15% vid månadens utgång vilket är aningen högre än föregående månad. ALCURs strategi bygger förenklat på två grundpelare – alpha i lång/kortbok och disciplinerad riskmanagering. För att fatta så bra beslut som möjligt mäter vi väldigt många parametrar i avkastningen och portföljens komposition. I oktober steg fondens långbok 8,4% medan kortboken steg knappt 5%. Av månadens avkastning kom 1,5% från alpha och resterande från nettoexponeringen.

Bäst bidrag kom från Securitas, Sinch, Getinge, Addnode, ISS och Nordea. Fondens OMX derivat bidrog negativt liksom ett antal korta positioner och Stillfront som åkte på en rejäl smäll efter sin rapport. Fonden har haft en negativ exponering mot fastighetssektorn sedan årsskiftet men sedan en tid tillbaka lite nettolånga sektorn. Fonden äger framförallt Castellum som vi tycker är ett av de stabilare bolagen och med låg bostadsexponering samtidigt som vi tror att framtida finansieringsbehov är under kontroll. Mot det har vi korta positioner i ett antal bolag som vi finner mindre attraktiva på relativ basis.

ALCUR Select
Alcur Select steg med 5,9% i oktober vilket innebär -16,9% under 2022 och 183% sedan start 2018. Småbolagsindex CSX steg 7,1% senaste månaden och är -34% under 2022 respektive +48% sedan Select startades.

Fondens största innehav Addnode levererade en urstark rapport där omsättning var 21% bättre och EBITA var 26% bättre än konsensus. De sista 10-15 åren har Addnode levererat en bättre EBITA CAGR än de allra dyraste förvärvsbolagen trots en högre utdelningsandel och en mer konservativ syn på skuldsättning. Addnode har ett relativt lågt investeringsbehov och kan återinvestera en större del av resultatet till högre avkastning än dessa. Dessutom har Addnode inte något problem med rörelsekapital vilket flera jämförbara bolag har för stunden. Andelen återkommande intäkter har ökat och bolaget har en stor exponering mot offentlig sektor som ger bolaget en defensiv karaktär.

På kortsidan ser vi fortfarande möjligheter att vara korta högt värderade bolag som saknar kassaflöde och har höga värderingar och vars affärsmodeller ännu inte bevisat sig. Vi tror på väldigt utmanande 12 månader för bostadsutveckling och viljan att köpa en bostad på termin borde vara låg. Detta när avgifter, räntor och priser på andrahandsmarknaden utvecklas i helt fel riktning.

ALCUR Grow
Avkastningen för Grow A var 7,43% i oktober medan Grow B steg 7,36%. Sedan årsskiftet är klass A -24,6% och klass B -25,1%. Addvise och Bonesupport var starkaste bidragsgivare efter fina kvartalsrapporter. Seafire och Stillfront tyngde avkastningen mest.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR FONDER