Alcur Select har under maj månad firat ett år. Fonden är upp drygt 34% sedan start (per idag) mot OMX inklusive utdelning om ca 6,5% och småbolagsindex om ca 12,7% under samma period. Nettoexponeringen har under första året pendlat mellan 50-90% och risken (standardavvikelsen) har varit lägre än både OMX och CSX under perioden.  Q1 2019 har varit en av de mest intensiva rapportperioderna på länge, vilket är ursäkten för att vi inte skrivit ”våra tankar” senaste tiden. Vi har fortsatt att trimmat risken i portföljen och träffat ett stort antal bolag senaste månaden.

Lite om några innehav och hur vi tänker: Fonderna har ökat positionerna i Holmen senaste tiden. Långsiktigt ser vi en god riskjusterad avkastning. Holmen är det bolag som ger mest exponering mot tillgångsslaget skog av alla bolag på stockholmsbörsen. Vår tes är efterfrågan på skogsråvara kommer öka strukturellt kommande åren. Vi noterar att transaktionspriser senaste tiden och framförallt den kommande stora transaktionen i Bergvik skog verkar ge marknaden en bra vägledning vad större skogstillgångar är värda. Vi drar slutsatsen redan nu att skogen försvarar större delen av Holmens börsvärde. Med dagens EV betalar man ca 32 000 kronor per skogshektar, vilket ser attraktivt ut.  Det finns en rad fina egenskaper med skog jämfört med tex fastigheter. Tex har skog ett lågt underhållsbehov i jämförelse med en fastighet där man ofta underskattar investeringar/underhåll långsiktigt. Vidare är tillväxten i skogen större än vad som årligen avverkas (I Holmens fall) vilket gör att virkesförrådet hela tiden växer. Inte många fastigheter som växer med några kvadratmeter per år…

Nedan en lång graf över vinstutvecklingen i skogen där vi kan bortse från de stora uppvärderingarna 2007 och 2011. Under perioden 1991-2019 var efterfrågedrivarna på skogsråvara annorlunda mot idag. En stor andel av råvaran var beroende av produkter såsom tidningspapper, sågade trävaror och andra cykliska produkter. Idag är det främst förpackningar och icke cykliska konsumentprodukter (via bl.a. massaved) som driver efterfrågan. Vi får en allt snabbare konvertering från plast till fiber i flera applikationer. Det kommer även stora initiativ inom biobränsle som också är positivt för den som sitter på råvaran. Vår uppfattning är att vinsten för Holmen Skog kommer fortsätta växa i stabil takt även de kommande åren. Utöver skogen äger Holmen Iggesund som bland annat har Apple som en av de största kunderna och generellt kan sägas ha väldigt kräsna kartongkunder.  Iggesund kan vara värt 55-60kr aktie. Förnybar energiproduktion (vattenkraft) om ca 25-30kr/aktie samt pappers och sågverkstillgångar om 30 kr/aktie. Bolaget är skuldfritt om 1-2år med dagens intjäningstakt (EV krymper med ca 500msek per år). På dagens kurs ger Holmenaktien en direktavkastning på knappa 4% .

Vi noterar att Formpipe gjort något av ett genombrott i privat sektor där man vunnit sin första stora order på sitt E-arkiv (Long term Archive). Förra veckans order var en bank eller försäkringsbolag som skall skrota en rad gamla system, men behöver arkivera gammal information och samtidigt samla ny data i ett moderna system. Investeringen är gjord med utgångspunkt att arkivet skall gälla i 70 år framåt.  Formpipes produkt har internationell potential och var t.ex. i statens upphandling under 2018 den enda produkten som uppfyllde alla tuffa krav med avseende på säkerhet etc. Man kan säga att produkten fungerar även om Google, Microsoft och Adobe mot förmodan skulle försvinna om 10 till 20 år. 2019 blir lite av ett mellanår för Formpipe då modellen ställs om i allt större grad från licens till SaaS vilket hämmar tillväxten. Därtill skalar bolaget ner konsultdelen i Danmark och blir from 2020 ett mer renodlat mjukvarubolag. Balansräkningen är stark och kassagenereringen god och bedömer att Formpipe har en god uppsida om de viktigaste framtida produkterna Lasernet och E-arkiv fortsätter att växa.  Bolaget värderas kring 5 till 6% FCF Yield med nettokassa och med bra tillväxtpotential från den nivån.

Vi noterar att det kommer nyheter om fortsatt utmanande och tuff konkurrens för fysiska butiker och konkurrensen hårdnar i så gott som alla sektorer. Ett undantag i Sverige är privatägda Rusta, som växer stark, inte minst i Norge.

Vill du få ytterligare förståelse för vår investeringsprocess och hur vi ser på sunt risktagande med fokus, disciplin och långsiktighet så genomförde vi en intervju med podden Björnfällan.  Den finns här:

https://poddtoppen.se/podcast/1078547919/bjornfallan/bjornfallan-avsnitt-73-mjukvaror-ater-varlden

Notera att texten inte är rådgivande utan syftar till att öka transparensen kring vår förvaltning av ALCUR och ALCUR SELECT. Du ska alltid ta del av informationsbroschyr och faktablad innan du investerar. Vi träffar helst alla kunder innan de investerar för att förklara fondernas investeringsprocess. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i ALCUR FONDERs produkter kan både minska och öka i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. Materialet är framtaget som information för att beskriva hur förvaltningen av fonderna fungerar och är inte ett rådgivande material. Du bör alltid kontakta din bank/investeringsrådgivare innan du placerar dina pengar.