Stockholmsbörsen steg 7% i januari och globala börser steg motsvarande. Dow Jones som tappade 10% i december steg 7%. Oljepriset steg 10%, guldpriset 4%.

Makrobilden
USA: FED lämnade räntan oförändrad och mjukade högst väsentligt, sannolikt påverkade av de kraftiga börsfallen i december. Samtidigt meddelade FED att USA växer, men i långsammare takt, en inbromsning som även går att skönja i ledande indikatorer. Trump öppnade statlig verksamhet under tre veckor, för att fortsätta förhandlingarna om muren mot Mexico.
EU: Inköpschefsindex (PMI) försvagas och ECB lämnade räntan oförändrad. Arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer och inflationen landade runt 1%, vilket är för lågt enligt ECB och banken ansåg även att senaste ekonomiska statistiken varit sämre än väntat. Industriproduktionen sjönk med över 3% i Euroområdet. Italien gick in i recession. Hur Brexit kommer genomföras är högst oklart trots att det bara återstår några månader.
Kina: PMI för tillverkningsindustrin pekar på svaghet i Kinas ekonomi. Regeringen lanserade flera stimulansåtgärder, som lägre inkomstskatt och sänkta kapitalkrav i banker. Handelskonflikten kan få en lösning när presidenterna för USA och Kina träffas i februari.
Sverige fick till slut en regering genom en mitten- koalition. Svensk ekonomi ser ut att stå inför flera utmaningar som fallande bostadspriser, hög skuldsättning och en ekonomi som hjälpts av världens lägsta styrränta, som eventuellt ska normaliseras. Detaljhandeln ser en tydlig avmattning.

Bolag
JM rapporterade en vinst som var sämre än väntat i Q4 främst beroende på att JM Entreprenad har stora utmaningar. Kassaflödet från löpande verksamheten är negativt på helåret. Vi har sällan noterat en sådan skillnad i kassaflöde vs nettoresultat. Successiv vinstavräkning lämnar ett större tolkningsutrymme än om man redovisar intäkter vid färdigställande. Nettoskulden ökade med 1,3 mdr på helåret och då skall man komma ihåg att JM inte redovisar sina åtagande i BRF:er som nettoskuld vilket tex Bonava gör. JM kommer redogöra tydligare för detta i årsredovisningen som kommer i mars. Bolaget har senaste 7 kvartalen startat fler lägenheter än de säljer
vilket naturligtvis inte är uthålligt. Antalet osålda lägenheter i produktion är på rekordnivåer.
Vi tror att marknaden för nyproduktion kommer stå inför stora utmaningar 2019 då det färdigställs väldigt stor volym och antalet osålda nyproducerade lägenheter ökar kraftigt. Utöver detta ser konjunkturutsikterna sämre ut för Sverige (enligt t.ex. KI Barometern) och vi har också marginellt högre boräntor. Svenska hushåll är även historiskt högt belånade. Intressant år väntas helt klart för JM.
Ett spännande innehav i fonderna, Smart Eye, fortsätter presentera fina nyheter. Bolaget är världsledande inom AI-driven ”eyetrackingteknik” för semi-autonoma bilar där nya säkerhetsaspekter är kritiska. Bolaget annonserade att man vunnit 14 nya design wins av en Koreansk ”global gigant” – vi tror det är Hyundai. Detta blir bolagets 6e biltillverkare (bl. a. finns BMW) som blir kund och totalt har man nu 43 design wins till ett värde över en miljard. Det som är mest intressant är att det nu pågår ett mycket stort antal upphandlingar värda stora belopp där vi tror Smart Eye har goda chanser att vinna en stor del.

ALCUR
ALCUR steg 1,08% efter avgifter under januari. Fonden har haft ett relativt lågt netto under månaden vilket innebär att avkastningen är mestadels driven av bra alpha (stock picking). Elekta, Lindab, Stora Enso, Humana, Fjordkraft och Smart Eye bidrog mest positivt. Skydd i form av OMX termin kostade 0,5% och korta positioner i Addtech, Indutrade, Axfood, Castellum och Getinge hade också negativ inverkan.

ALCUR SELECT
ALCUR SELECT steg 6,7% efter avgifter under januari och har därmed stigit med 12% sedan start 11 maj 2018. Carnegie Small Cap index (CSX) är upp 1,6% under samma period. I januari bidrog många innehav med positiv avkastning där det vara Lindab, Enea, Pricer, Fjordkraft, Catella och Humana som var bäst. På negativa sidan fanns Addtech, Ambea, Gränges, Indutrade och HiQ.
2019 har börjat stark efter den turbulenta avslutningen av 2018. Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.