Alcur Select stängde sitt första år på +4,9% från starten 10 maj och är med det resultatet nominerad till Euro Hedge Awards. 2018 föll OMXSPI 10% och småbolagsindex CSX tappade 6,1%. Vi är långsiktiga och man skall inte dra stora växlar på avkastningen under korta tidsperiod. Portföljen har uppfört sig relativt bra i en väldigt svag börs vilket är roligt. Vi har haft lägre standardavvikelse/volatilitet än marknaden och kan summera en bättre avkastning vs valfritt nordiskt börsindex så här långt. Fonden har haft en nettoexponering (=långa innehav minus korta innehav) omkring 75-85% under de tuffa nedgångsmånaderna. Sett i backspegeln hade exponeringen kunnat vara lägre, men SELECT är inte en traditionell hedgefond, utan ska över tid ha tydlig exponering mot börsen med stora positioner i våra bästa idéer. Fonden har under nedgångsperioden fått signifikanta bidrag från korta positioner.

Fonden har sedan start haft en lyckosamma blankningar i flera detaljhandelsbolag. Like for like faller för många bolag och bruttomarginalerna är under strukturell press då konkurrensen är stenhård från växande internethandel. Det lär fortsätta. Estimaten har under lång tid varit för höga. Betydelsen av en stark balansräkning växer när vi ser ut att få ett minst lika tufft 2019 där utdelningar kan slopas och besparingsprogram införas, för att möta lägre lönsamhet.

Ett av våra favorit bolag är Catella som fortsätter att leverera på sin bankavveckling och har överraskat positivt. Innan jul tecknade man ett avtal om försäljning av sin kortutgivning som kommer ge 120msek samt eventuell tilläggsköpeskilling om 240msek. Vi är imponerade av ledningens leverans som dels skett snabbare än väntat och dessutom ser det nu ut som större värden än väntat frigörs. Vi står fast vid att Catella kan frigöra minst det egna kapitalet i banken om drygt 400msek. Vår bedömning är att aktiemarknaden ännu inte förstått hur positivt detta är för det långsiktiga värdet i Catella – Med ca 20% av börsvärdet i överskottskapital samtidigt som man blir av med en förlustverksamhet och slipper bankreglering och en sträng kapitaltäckning.

Ett bolag som vuxit bland innehaven i fonden de senaste månaderna är ventilationsbolaget Lindab, ett bolag vi känner väl sedan långt tillbaka. Lindab omsätter drygt 9mdr och har ett börsvärdet om drygt 5mdr. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Vi är särskilt positiva till den delen av affären som rör inomhusklimat och ventilation som visat en bra organisk tillväxt under lång tid och där det finns strukturella drivkrafter för fortsatt tillväxt.
Nya VD:n, Ola Ringdahl är skolad i Assa/Latoursfären.. Ola tillträdde positionen juni 2018 och har identifierat en rad möjligheter till förbättringar i bolaget. Värderingen är historiskt låg kring 10x EBIT på förra årets vinst och 8,5-9x EBIT på rimlig förväntan på innevarande år. Nettoskulden har halverats på 5 år samtidigt som vi tror EBITA kommer vara ca 50% högre 2019 vs 2014. Intressant nog stod aktien högre 2014 än vad den gör idag. Vi gillar bolag med starka balansräkningar och för första gången på länge börjar Lindabs balansräkning se bra ut.

ALCUR SELECT är i skrivande stund upp drygt 3% i januari så vi har fått en hygglig star på året. ALCUR är upp ca 0,6%