ALCUR SELECT  –  Exponeringen är just nu 112% brutto och 78% netto och vi har diversifierat och utökat våra korta positioner under månaden. Under Augusti kom positiva bidrag från Lindab, Boule Diagnostics och Pricer. Efter stark utveckling i juli föll nu Addnode, Catella och MSAB tillbaka lite och påverkade negativt i augusti.

Vi har under månaden reducerat vårt innehav i Capio i vårt målintervall 55-60kr och sannolikheten för ett höjt bud förefaller ha minskat.

Vi har utökat vårt innehav i Fjordkraft efter ytterligare en stark rapport. Fjordkraft är Norges ledande varumärke för kraftförsäljning på privatmarknaden och näst största på företagsmarknaden. Bolaget levererar el till mer än 1,3 miljoner personer genom nära 600 000 mätpunkter i privathem, företag och offentlig sektor i hela Norge. Verksamheten är ocyklisk, men konkurrensen om kunderna är hård. Bolaget har dock bevisat att man har en bättre operationell effektivitet vs konkurrenterna och har visat en väldigt bra tillväxt de sista 5-10 åren. På rimliga prognoser för nästa 12 månader värderas bolaget till P/E 12x och Fjordkraft sitter dessutom med en nettokassa. Vi ser möjligheter till en direktavkastning kring 6-7% redan nästa år i aktien. I tillägg så finns goda möjligheter för värdeadderande förvärv givet den väldigt starka balansräkningen.

Träffade framgångsrika Axfoods VD i veckan. Bolaget värderas kring P/E 22-23 innevarande år och det finns med den värderingen få utrymmen för snedsteg.  Dagligvaruhandeln är i stor förändring (vilket vi inte minst märker utifrån våra egna beteenden) och det finns en klar risk att bolagets avkastning kan komma att sjunka kommande 5 år. Matkassar med recept är på väg ned medan näthandel är på frammarsch och konsumenters beteende ändras snabbt. Man kommer på sikt behöva investera i automatiserade lösningar för e-handel, men idag är volymerna för små enligt Axfood.

Clas Ohlson lämnade en svag delårsrapport där redovisat rörelseresultat var ned nästan 70% mot föregående år. Om vi köper bolagets benämning av de strategiska initiativen såsom engångskostnader så faller resultatet istället med 38% mot föregående år.  Marknadsklimatet är utmanande. Framförallt gällande konkurrensbilden där nya aktörer kommer fram på nätet både lokalt och internationellt och i butiksledet finns aktörer som satsar hårt. Konkurrensen riskerar tillta när Amazon lanserar sina tjänster i Sverige. Clas Ohlson har ett väl fungerade lager i Insjön, men detta har byggts med avsikt att serva en större Nordisk/Europeisk butikskedja och inte är inte optimerat för e-handel.

Ett sätt att se på ALCUR SELECTS risknivå är att titta på standardavvikelsen och jämföra med index. Sedan start ligger den på 4% för SELECT vilket är mindre än hälften av nivån på index (CSX) under samma period. Mätperioden är kort så vi drar inte alltför stora växlar på detta men målet är ju att hålla en lägre risk än börsen över tid.