AKTUELLT

v

Ny huvudägare i ALCUR FONDER

JCE, som var medgrundare av ALCUR år 2006, har beslutat att sälja sina aktier till Bure som köper 32,5% av bolaget och kommer investera i fonderna. Befintlig personal ökar sitt ägande i bolaget.

JCE:s  engagemang sedan starten för 12 år sedan har varit mycket viktigt för uppbyggnaden av ALCUR FONDER, under en period med stora regulatoriska förändringar för fondbolag. Vi är mycket glada över det bidrag JCE givit till bolaget.

Fondbolaget får nu en huvudägare med tydligt fokus på fondförvaltning i Bure Financial Services AB, vilket möjliggör att bolaget kan utvecklas långsiktigt som en attraktiv förvaltare. Vi delägare i bolaget är mycket glada att få in Bure som partner och ser fram emot samarbetet.

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer.

ALCUR FONDER AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av tecknings- och inlösenblankett. Bolaget måste för att upprätthålla; andelsägarregister för bolagets fonder,  bl.a. följa bokföringslagen, LAIF, penningtvättslagen och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, spara information om bolagets kunder. Denna lagstiftning är överställd dataskyddsförordningen. I samband med undertecknande av transaktionsblankett godkänner du som investerare att bolaget sparar dina kontaktuppgifter.

Bolaget värnar om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för fondernas andelsägare och samarbetspartners och personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. I bifogad länk kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och de rättigheter som förknippas därmed. GDPR

Har du frågor kring denna information är du mycket välkommen att kontakta oss.