AKTUELLT

v

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer.

ALCUR FONDER AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av tecknings- och inlösenblankett. Bolaget måste för att upprätthålla; andelsägarregister för bolagets fonder,  bl.a. följa bokföringslagen, LAIF, penningtvättslagen och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, spara information om bolagets kunder. Denna lagstiftning är överställd dataskyddsförordningen. I samband med undertecknande av transaktionsblankett godkänner du som investerare att bolaget sparar dina kontaktuppgifter.

Bolaget värnar om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för fondernas andelsägare och samarbetspartners och personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. I bifogad länk kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och de rättigheter som förknippas därmed. GDPR

Har du frågor kring denna information är du mycket välkommen att kontakta oss.

ALCUR FONDER AB

Bolaget byter namn till ALCUR FONDER AB för att tydligare visa vårt varumärke tillsammans med fonderna ALCUR och ALCUR SELECT.

ALCUR SELECT

Ny fond – ALCUR SELECT

ALCUR SELECT beräknas starta i början av april. SELECT är en ny specialfond som fokuserar på små- och medelstora bolag i Norden. Fonden kan blanka, men kommer investera långsiktigt i våra bästa aktieidéer i Norden. Risknivån förväntas ligga under OMXSPI, men röra sig kring 10% standardavvikelse. Ansvarig förvaltare blir Wilhelm Gruvberg som sedan sommaren 2017 arbetat i teamet på ALCUR. Du är mycket välkommen att kontakta bolaget för en presentation av fonden och beställa informationsbroschyr och faktablad.

Finansinspektionen har den 28 februari godkänt fondbestämmelserna för ALCUR SELECT.